Ekosystem

Z Ekologia Wikimedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Plik:Grib skov.jpg
Ekosystem leśny

Ekosystem (język grecki|gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwoSzablon:R; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiaćSzablon:R) – dynamiczny układ ekologiczny na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii encyPWN Popielarska europa encybiol jir. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem weiner. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem encybiol (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy niminrambler).

Problemy terminologiczne

Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii, ale podobnie jak sama „ekologia” jest terminem wieloznacznym. Określenie „ekosystem” stosowane bywa w odniesieniu do dowolnego układu składającego się z elementów żywych lub żywych i nieożywionych, pozostających ze sobą w rozmaitych relacjach. Przy tak szerokim ujęciu ekosystemem można nazwać dowolny układ ekologiczny z organizmami żywymi, od kolonii bakterii na pożywce poczynając, na całej biosferze kończąc encybiol weiner.

Termin ten został opublikowany przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1935<ref>Tansley, A. G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16: 284-307</ref> jako skrót od angielskich słów ecological system. Zaproponowany mu został na początku lat 30. XX wieku przez Arthura Roya ClaphamaSzablon:R.

Szablon:Cytat

Warder Allee i in.Szablon:R w 1950 w definicji ekosystemu podkreślili współdziałanie systemu biotycznego i abiotycznego. Wyróżnili akcję – działanie siedliska fizyko-chemicznego na organizmy, reakcję organizmów i koakcję – wzajemne oddziaływanie organizmów na siebie nawzajem.

Różni autorzy tworzyli własne określenia stosowane zamiennie wobec „ekosystemu”. Do przykładów należą: mikrokosmos (Forbes, 1887), holocen (Friedrichs, 1930), biosystem (Thienemann, 1939), pleocen (Trojan, 1975), fizjocenoza (Wodziczko, 1950), biogeocenoza (Sukacev i Dyiis, 1964)Szablon:R.

Przykłady i klasyfikacje

Przykłady ekosystemówSzablon:RSzablon:RSzablon:R: las (→ ekosystem leśny), łąka i pole (→ agroekosystem), jezioro i morze (→ ekosystem wodny), torfowisko, wyspa, jaskinia, komin hydrotermalny. W każdym z wymienionych przypadków ekosystemem jest określona przestrzeń wyodrębniająca się i stanowiąca pewną całość pod względem przyrodniczym, innymi słowy jednym ekosystemem jest konkretny kompleks leśny, a nie wszystkie lasy na ZiemiSzablon:R.

Rzeka nie zawsze jest traktowana jako ekosystem ze względu na to, że nie zachodzi w niej pełny obieg materiiSzablon:R.

Ekosystem ma zazwyczaj czteropoziomową strukturę pokarmową. Te poziomy to:

Podstawowy podział ekosystemów:

  • lądowe
  • wodne
  • sztuczne
  • naturalne

Kryteria wyróżniania ekosystemu:

  • z punktu widzenia składu ekosystemu: fauna w ekosystemach jest specyficzna, zawiera gatunki charakterystyczne
  • z punktu widzenia pełności składu: każdy układ musi składać się z 3 elementów, którymi są autotrofy, konsumenci i destruenci
  • z punktu widzenia czasu trwania układów: są one ustabilizowane i trwałe
  • z punktu widzenia granic, które układ ograniczają: wielkość zajmowanego obszaru jest uwarunkowana zdolnością rozkładu, musi zachodzić pełna realizacja obiegów materii i przepływów energii (np. dla źródeł obszar wynosi kilka m², natomiast dla lasów mogą to być setki km²)


Szablon:Poziomy organizacji materiiSzablon:Link GA

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia